Madeira Viva Gastronomia – Enogastronomia

  •      MADEIRA VIVA - Gastronomia Chefe Octávio - 13 outubro 2011 Parte 1
  •      MADEIRA VIVA - Gastronomia Chefe Octávio - 13 outubro 2011 Parte 2

Tema: Enogastronomia, Harmonização de Vinhos

Cortesia RTP Madeira